De naam Alia komt uit het Latijn en betekent :

"Op een andere manier en langs een andere weg"

Onze missie wordt gesymboliseerd door ons logo. De mens is actief als zij wandelt, inactief als zij slaapt. Als we zitten, kunnen we beter luisteren, zijn we toegankelijk voor advies. Zo kunnen we een juiste beslissing nemen.

De hand op de grond betekent dat we contact hebben met de aarde en respect voelen voor wat leeft. Ook zakelijkheid en geld verdienen hoort bij de aarde. We hebben nu eenmaal geld nodig om ons te onderhouden.

Hierop aansluitend wijst de andere hand naar boven en vertegenwoordigt het respect dat wij hebben voor onze schepper. Zo willen wij graag met u op een andere manier en langs een andere weg onze verantwoordelijkheid nemen voor onze diensten en producten.